>
لطفا برای پیدا کردن دوره مورد نظر و ثبت نام (ویا پیش ثبت نام) در آن دوره، از طریق نوار جستجو بر اساس عنوان دوره و یا از طریق طبقه بندی موضوعی دوره ها اقدام فرمائید.
برای ثبت نام آنلاین در دوره های سازمان لازم است از مرورگر Mozila Firefox استفاده نمایید.
جستجو بر اساس عنوان دوره :
طبقه بندی موضوعی دوره ها :
ردیف عنوان طبقه بندی تاریخ شروع ثبت نام پیش ثبت نام مهلت ثبت نام
1 مديريت جامع بازاريابي نام نوبت بيست و يك بازرگاني و بازاريابي 1398/03/26 1398/03/26
2 اصول حسابداري 1 نام نوبت صد و دو مالي، بانکي و اقتصاد 1398/03/26 1398/03/26
3 اعتبارات اسنادي نام نوبت شصت و چهار بازرگاني و بازاريابي 1398/03/23 1398/03/16
4 تدوين طرح كسب و كار(Business Plan) نام نوبت سيزده بازرگاني و بازاريابي 1398/03/23 1398/03/22
5 مفاهيم برنامه ريزي وكنترل پروژه نام نوبت بيست و شش توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1398/03/20 1398/03/19
6 مديريت برند نام نوبت شش بازرگاني و بازاريابي 1398/03/19 1398/03/19
7 اكسل كاربردي نام نوبت شش توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1398/03/19 1398/03/18
8 تحقيقات بازار نام نوبت هجده بازرگاني و بازاريابي 1398/03/18 1398/03/11
9 اصول حسابداري 1 نام نوبت صد و يك مالي، بانکي و اقتصاد 1398/03/09 1398/03/09
10 بازاريابي ديجيتال نام نوبت شانزده بازرگاني و بازاريابي 1398/02/26 1398/02/21
11 اصول حسابداري 1 نام نوبت صد مالي، بانکي و اقتصاد 1398/02/16 1398/02/16
12 آشنايي با تهيه و تنظيم قراردادهاي داخلي نام نوبت سي و هفت بازرگاني و بازاريابي 1398/02/12 1398/02/12
13 سيستم برنامه ريزي وكنترل پروژه با نرم افزار MSP نام نوبت صد و سي و دو توليد، مهندسي و فناوري اطلاعات 1398/02/10 1398/02/09
14 مديريت خريدوسفارشات خارجي نام نوبت صد و سيزده بازرگاني و بازاريابي 1398/02/08 1398/02/08
15 مديريت جامع بازاريابي نام نوبت بيست بازرگاني و بازاريابي 1398/02/08 1398/02/08
16 مديريت ارتباط با مشتري(CRM ) نام نوبت سي و يك بازرگاني و بازاريابي 1398/02/08 1398/02/08
17 مهندسي فروش وفروشهاي حضوري نام نوبت هشتاد و پنج بازرگاني و بازاريابي 1398/02/07 1398/02/07
18 مديريت و برنامه ريزي هولدينگ(ازاستراتژي تا ساختار) نام نوبت يك بازرگاني و بازاريابي 1398/02/07 1398/02/07
19 آشنايي با تهيه و تنظيم قراردادهاي بين المللي نام نوبت سي بازرگاني و بازاريابي 1398/02/05 1398/02/05
20 امور گمركي و ترخيص كالا نام نوبت سي و سه بازرگاني و بازاريابي 1398/01/31 1398/01/24
21 جامع مديريت واردات نام نوبت سه بازرگاني و بازاريابي 1398/01/31 1398/01/24
22 اصول حسابداري 1 نام نوبت نود و نه مالي، بانکي و اقتصاد 1398/01/30 1398/01/29
23 مديريت صادرات نام نوبت نوزده بازرگاني و بازاريابي 1398/01/18 1398/01/18
24 حسابداري مديريت نام نوبت سي و دو مالي، بانکي و اقتصاد 1397/12/17 1397/12/16
25 تهيه صورتهاي مالي ويادداشت هاي همراه نام نوبت چهل و شش مالي، بانکي و اقتصاد 1397/12/17 1398/02/26
26 حسابداري حقوق ودستمزد نام نوبت پنجاه و شش مالي، بانکي و اقتصاد 1397/12/17 1397/12/16
27 اصول حسابداري 2 نام نوبت هشتاد و يك مالي، بانکي و اقتصاد 1397/12/16 1397/12/15
28 حسابداري مالياتي نام نوبت پنجاه و هفت مالي، بانکي و اقتصاد 1397/12/16 1398/02/25
29 كارگاه نحوه تهيه اظهارنامه مالياتي نام نوبت سي و هشت مالي، بانکي و اقتصاد 1397/12/13 1397/12/12
30 مدرسه حرفه اي فروش نام نوبت بيست و دو بازرگاني و بازاريابي 1397/12/12 1397/12/12
31 اصول حسابداري 2 نام نوبت هفتاد و نه مالي، بانکي و اقتصاد 1397/12/11 1397/12/10
32 اصول حسابداري 2 نام نوبت هفتاد و هفت مالي، بانکي و اقتصاد 1397/12/10 1397/12/09
33 حسابداري شركتها نام نوبت هفتاد و سه مالي، بانکي و اقتصاد 1397/12/09 1397/12/08
34 استانداردهاي حسابداري ايران نام نوبت نوزده مالي، بانکي و اقتصاد 1397/12/09 1397/12/09
35 اصول حسابداري 1 نام نوبت نود و هفت مالي، بانکي و اقتصاد 1397/12/09 1397/12/09
36 اصول حسابداري 2 نام نوبت هشتاد و دو مالي، بانکي و اقتصاد 1397/12/08 1397/12/08
37 كارگاه تهيه اظهارنامه ارزش افزوده و خريد وفروش فصلي نام نوبت بيست و شش مالي، بانکي و اقتصاد 1397/12/08 1397/12/07
38 مديريت برند نام نوبت پنج بازرگاني و بازاريابي 1397/12/05 1397/12/05
39 اصول وفنون مذاكره نام نوبت هفتاد و يك بازرگاني و بازاريابي 1397/12/04 1397/12/04
40 تهيه صورتهاي مالي ويادداشت هاي همراه نام نوبت چهل و سه مالي، بانکي و اقتصاد 1397/12/02 1397/12/02
41 كارگاه تهيه صورت جريان وجه نقد نام نوبت چهارده مالي، بانکي و اقتصاد 1397/12/02 1397/12/02
42 مديريت ارتباط با مشتري(CRM ) نام نوبت سي بازرگاني و بازاريابي 1397/11/14 1397/11/30
43 آيين نگارش مكاتبات اداري نام نوبت سي و يك مديريت، منابع انساني و سازمان 1397/10/26 1397/11/30